Pælemaskin PV 15

Denne maskinens viktigste oppgave er å slå pæler ned i betongunderlaget for mastene som utgjør fundamentet i forsterkningen av skinnenettet. Maskinen kan også ved hjelp av et spesielt hode sette forsterkninger i betongblandingen for å gjøre mastene sterkere. Denne prosessen kan utføres både langs skinnegangen og på mykt underlag. Takket være kjøremekanismen som gjør det mulig for maskinen å kjøre på skinnegangen, kan den bevege seg enkelt til og fra sporet. Men den beveger seg ikke over grensen (dvs. omkretsen alle maskiner og alt utstyr må befinne seg innenfor, for ikke å forstyrre fri ferdsel på skinnegangen).