Stortorvet del 1 vendesløyfe

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten

Tidspunkt: 07.2013-10.2013

Verdi: 5,5 mill. NOK

Entrepriseform: Hovedentreprise

 

Beskrivelse av leveransen:

Bygging av nytt vendespor ved Storgata 2 (inkl. flytting eksisterende nedstigningstårnet, legging av et nytt dekke på fortau og montering gatevarme).

Sporarbeider

 • Montering av spor 80 m

 • Montering av sporveksler 2 stk.

 • Montering av mellomskinner 20 m

 • Sveising av skinner 34 stk.

 • Understøp av skinner 470 m

Gatearbeider

 • Asfaltering 450 tonn

 • Kantstein 190 m

 • Steinarbeid 690 m2

 • Gatevarme 1185 m / 342 m2

Grunnarbeid

 • Trekkekum 1 stk.

 • Graving/masser 350 m3

 • Rørledning 40 m

Betongarbeid

 • Nedstigningstårn (flytting og støping ny inngang) 1 stk.

 • Betongplate 50 m3