Kristian August gate, sporutbedring

Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS

Tidspunkt: 08.2013-10.2013

Verdi: 4,5 mill. NOK

Entrepriseform: Hovedentreprise

 

Beskrivelse av leveransen:

Utskifting av 540 m enkeltspor og asfaltdekke på Kristian Augusts gate i Oslo.

  • Riving av spor 540 m

  • Understøp under skinner 540 m

  • Fresing av betong 540 m

  • Montering av skinnegang 540 m

  • Sveising av skinner 64 stk.

  • Montering av vannavløpskasser 10 stk.

  • Fuge langs skinner 2 160 m

  • Asfaltering 3 300 m2