Pakking av spor Ekebergbanen

Oppdragsgiver: Sporveien Oslo AS

Tidspunkt: 08.2014-09.2014

Verdi: 2,8 mill. NOK

Entrepriseform: Hovedentreprise

 

Beskrivelse av leveransen:

Pakking av 1,8 km dobbeltspor mellom Gamlebyen og Jomfrubråten på Ekebergbanen inkl. nøytralisering og utskifting av ballastpukk.

  • Pakking av spor 3600 m

  • Utskifting av ballast 65 lm

  • Ballastsupplering 162 m3

  • Sveising av skinner 54 stk.

  • Nøytralisering 4000 m