Toveis trikk i Prinsens gate

Prosjekt 1:         Toveis trikk i Prinsensgate og fjerning av skinner i Tollbugata

Beskrivelse av leveransen: 

Prinsens gate ble bygget om til toveis trikkegate og Tollbugata til bussgate. Samtidig ble det lagt om gamle vann- og avløpsrør og Prinsens gate ble oppgradert. Gaten fikk blant annet granittheller på fortau, bymøbler og trær, nytt gatevarmeanlegg mm. Det ble etablert nedsenkede fortau ved overgangene i tråd med prinsipper for universell utforming.  

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten

Tidspunkt: 11.2014 – 07.2017

Verdi: 162 mill. NOK

Entrepriseform: Hovedentreprise

Sporarbeider:

 • •    Montering av spor        1 842 m (inkl. midlertidig trikkespor i Rosenkrantzgate)
 • •    Montering av sporveksler    7 stk.
 • •    Montering av firkantkryss    7 stk.
 • •    Sveising av skinner        220 stk.
 • •    Støping av betongplate        1 282 m3
 • •    Understøp av skinner        3 992 lm
 • •    Fugelegging            1 528 lm

 

Grunnarbeider:

 • •    Utgraving av masser        17 300 m3
 • •    Rørledninger            5 000 lm
 • •    Kabelkanaler            1 500 lm
 • •    Kummer            50 stk.

 

Gatearbeider            

 • •    Gatevarme            3 500 m2
 • •    Asfaltering            3 500 m2
 • •    Kantstein            1 000 lm
 • •    Reasfaltering av fortau        1 500 m2
 • •    Stein arbeider            2 000 m2

 

VAV-arbeider

 • •    Vann kummer            26 stk.
 • •    Fjernvarme kummer        2 stk.
 • •    Fjernvarme kanaler        80 lm

 

Elektroarbeider

 • •    Jording                2 000 lm
 • •    Spenningsbegrensere        2 stk.

 

Kontaktledningsanlegg

Bygging av nytt kontaktledningsanlegg i Oslo. Prosjektet omfang var nytt KL i Prinsensgate, Akersgata, Kongens Gate og Wessels plass. Lengde av bygd kontaktledning – 2 745 meter utformet som kombinasjon av fast og bevegelig anlegget. Type av oppheng – parafil uten bæreline. Type av kontakttråd 150 mm2.